Skip to content

“Lighthouse har været sparringspartnere i en kompliceret proces. De har udfordret mig og mit team, og der har været gode diskussioner undervejs”

“Jeg var egentlig ikke i tvivl om hvad jeg ville. Det var et spørgsmål om at få mit ledelsesteam med på tømmerflåden og give dem retning, så vi kunne sejle sammen”

peter-edwards_telia

Peter Edwards
CIO Telia

Jeg kunne selv drive forandringsprocessen efter personlig sparring

Telia havde overordnet besluttet at gå fra en nordisk organisation opdelt i to store produktområder til lokale landebaserede organisationer opdelt efter markedssegmenter. Som et led i denne proces skulle jeg etablere en dansk IT organisation på tværs af de gamle produktområder. Vi stod i en situation, hvor vi skulle samle en række serviceområder, som ikke tidligere havde arbejdet sammen, og skabe en ny teknologiorganisation. Vi skulle således konsolidere en ny organisation, samtidig med at vi skulle sætte en ny dagsorden for IT. Dén proces skulle vi have hjælp til.

I Lighthouse oplevede jeg, at man samlede noget teori og praksis, som var rimeligt nyt. Det virkede tidssvarende og moderne. Processen var både fleksibel, overskuelig i tid og logisk. De har en ’blød’ tilgang, hvor de lytter til alle de signaler, der bliver sendt.

Da Lighthouse skitserede dialogformen som værktøj, indså jeg, at jeg havde fundet de rigtige til opgaven. Dialogen er ret vigtig: Hvis man skal tage afgørende beslutninger i komplicerede forløb, kan man ikke gøre det foran en computer. Det skal gøres ved hjælp af dialog og en styrket kommunikationsudveksling.

Lighthouse var forberedte, men der var også mulighed for at bevæge sig inden for den forberedelsessfære, de havde lavet. De justerede og pejlede sig professionelt ind på vores behov. Resultatet er derfor også tilpasset de kompetencer, der var i vores ledelsesteam. Alle fik en rolle i løsningen og alle kunne sige, at de kunne løfte opgaven. Ikke fordi det var nemt, men fordi de havde de rette kompetencer.

Ledelsesteamet på fem mand var glade for forløbet. De var åbne og indstillede på at finde løsninger og vi havde en god energi i de åbne, dialogbaserede workshops, vi havde i processen. Der var behov for at diskutere alle disse ting igennem på en struktureret facon, så vi hurtigt kunne komme til nogle beslutninger. Tiden var en faktor – jeg kunne ikke have kørt dialogen igennem internt.

Det har været tilgængeligt og effektivt at få visualiseret processen i transformationskort i stedet for gennem videnskabelige, tunge rapporter. Vi kender retningen. Vi ved, hvilke diskussioner, der ligger til grund for de enkelte spor og vi ved, hvilke remedier, der er nødvendige for at følge sporet. Det er et effektivt ledelsesværktøj.

Vi har skabt en effektiv IT organisation, som både kan arbejde agilt med on-line kundeoplevelser og som kan sikre effektivitet og kvalitet omkring de mere traditionelle IT discipliner. Jeg vil helt sikkert anbefale Lighthouse til mine chefkolleger, der nu står over for en lignende forandringsproces.