Skip to content

”Lighthouse har i deres rådgivning været anderledes gode til at få projektet til at bo hos os selv, så det fremtidigt ikke fortaber sig i hverdagens travlhed. Der er skabt et stærkt ejerskab.”

Salgschef Brian Teglgaard Rosbøg

Succesfuld mobilisering fra salg til leverance

Progressives ledelse havde engageret Lighthouse, til et initiativ vi kalder ”Delivery On Track”. Baggrunden for initiativet var en række konkrete udfordringer i forhold til vores projektleverancer til vores kunder. Målet var at vi som samlet organisation skulle blive endnu bedre i leverancen til vores kunder og opnå en bedre stabilitet i vores projekter.

Vi havde først og fremmest brug for en fælles erkendelse på tværs af organisationen og opfattelse af at vores leverancemodel havde brug for at blive videreudviklet. Herunder at salg og leverance fik et tættere samarbejde så overgangen fra salg til leverance var smidig, sikker og effektiv. Vi havde brug for at etablere en fornemmelse af en brændende platform, så alle var parat til at engagere sig i processen.

”Lighthouse anviste den overordnede proces der omfattede mobilisering af organisationen samt etablering af en konkret og operationel handlingsplan. Samtidig med de gav os konkrete værktøjer – hvor jeg synes det gav høj værdi at starte med at få etableret en fælles forståelse.”

Jeg har i denne proces været en del af det kerne team, som skulle være ejere af processen i organisationen. Det har kørt i godt ½ år, hvor Ligthouse har været tæt på os internt i organisationen og holdt workshops med både større og mindre grupper af medarbejdere.

”Lighthouse kunne netop hjælpe os med at koble nogle ting, som allerede fandtes og give det en struktur, så det kunne leve videre hos os selv.”

”Lighthouse har i deres rådgivning været anderledes gode til at få projektet til at bo hos os selv, så det fremtidigt ikke fortaber sig i hverdagens travlhed. Der er skabt et stærkt ejerskab.”

Når vi ser på udbyttet af hele processen, synes jeg, vi kan mærke, at det har betydet større fokus på kvalitet i projekter. Specifikt er vi meget opmærksomme på at imødegå de forskellige risici i forhold til kunder og projekter. Vi ser tingene i bedre tid, før det rammer os. Nu fanger vi nogle af de projekter som før i tiden måske nåede at løbe lidt af sporet. Vi er blevet mere rettidige på tværs af vores organisation.

Så tror jeg også, at vi undervejs i processen er blevet mere professionelle i vores kultur. Vi har fået løftet niveauet til nu at have en mere erfaren og professionel tilgang. Vi har ikke målt på det endnu, men jeg vil antage, at vores kunder også kan mærke det. Jeg tror faktisk, det er noget, vi kan differentiere os på, på sigt, i forhold til vores konkurrenter.

Det jeg synes, har været den største værdi, er at få sammenhængene belyst og få de store linjer tegnet op, så vi fik et fælles billede på tværs af afdelinger.

”Det er relativt enkelt når handlingsplanen foreligger, men det er en kunst at kunne zoome ind og holde det i enkle, konkrete løsninger og sammenhænge som Lighthouse har gjort med os. Sådan at vi alle når frem til en fælles indsats og et fælles resultat.”