Skip to content

”Med hjælp fra lighthouse har vi med projektet skabt en langt bedre forståelse i hele organisationen for, at dyr infrastruktur er vigtig at samarbejde om – så vi bl.a.kan rekruttere nogle af de dygtigste forskere fra hele verden.”

Prodekan Morten Pejrup

Fælles infrastruktur til banebrydende forskning – på tværs af meget forskellige fagområder

 

Det Natur- og Bio videnskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, ”Science”, er sammensat af 12 institutter med i alt 4.400 medarbejdere og 9500 studerende.

Vi havde som udgangspunkt ikke en konkret udfordring, men et ønske om at prøve at udvikle en metode til at fremme samarbejde og engagement, i store komplekse problemstillinger, på tværs af hele vores organisation.

Som aktuel case tog vi det, vi kalder ” infrastruktur” – det er f.eks. udstyr eller apparaturer, som er så dyrt, at et enkelt institut ikke bare kan købe og afskrive det på et par år. Det er udstyr, som sagtens kan koste 50 – 100 millioner. Planlægningen og prioritering af investering i infrastruktur, kræver fælles forståelse for vigtigheden af infrastruktur. Opgaven var at finde ud af, hvordan vi skulle gribe det an, når 12 institutter med vidt forskellig faglighed og meget forskellig størrelse og økonomisk formåen skal blive enige om at investere i dyr infrastruktur.

Projektet blev gennemført i regi af SCIENCE´Forskningsudvalg, hvor hvert institut har en repræsentant. I starten af projektet skulle hver af de 12 spores ind på, at infrastruktur var af fælles interesse, også selvom det enkelte institut ikke nødvendigvis havde brug for det. Samtidig skulle vi have en fælles forståelse for, hvordan vi beskriver infrastruktur, hvad der falder indenfor den kategori, – hvordan vi skaffer penge til det, – hvordan vi kører driften, – hvordan forretningsmodellen skal se ud og – hvordan hele ansøgningsprocessen skal være.

Da vi igangsatte processen med lighthouse ønskede alle 12 viceinstitutledere at blive interviewet. Dette skabte et naturligt medejerskab lige fra begyndelsen, hvilket viste sig at være en styrke, da vi fra starten havde svært ved at overskue, hvilket resultat vi ville ende op med. Efter interviewene fortsatte vi et forløb med lighthouse med fire workshops – hele forløbet har taget ½ år.

Vi er nu færdige og er kommet frem til en konklusion – vision, fælles retning og en procesramme, vi kan kommunikere, som er blevet bragt videre ud i organisationen. Den er blevet vel modtaget af de enkelte institutledere, som samlet har bedt Forskningsudvalget om at gå videre med formulering af en egentlig infrastruktur strategi.

Nu er vi i gang med at formulere strategien for, hvordan vi håndterer dyr infrastruktur i fremtiden. Herunder at beskrive, hvordan vi ønsker at processen og arbejdsgangene ved anskaffelse af det dyre udstyr skal forløbe.

Den værdi processen med lighthouse her har skabt, er en langt bedre forståelse i hele organisationen for, at dyr infrastruktur er vigtig for alle på tværs af organisationen. Der er også en forståelse for, at det kan være en forudsætning for, at vi kan få nogle af vedrend dygtigste forskere hertil. Og så har det skabt den værdi, at Forskningsudvalget føler, at de udfører en vigtig opgave, som bliver værdsat og respekteret. Det har derudover givet en fælles forståelse og indsigt i gruppen. Specielt fordi der har været et par udskiftninger af personer i starten af processen i Forskningsudvalget, har denne konkrete opgave også fungeret som en teambuilding. Forskningsudvalget har arbejdet bedre og bedre sammen og er blevet meget mere engagerede. Nu blander alle sig i diskussionerne, og der er blevet en meget positiv dialog, hvor alle får taletid.

De to rådgivere fra lighthouse har været engagerede, med et smittende humør og så er de lydhøre. De er åbne i deres tilgang til emnerne, og de kommer ikke med løsningerne

Vores infrastruktur pilotprojekt har givet os nye indsigter og fælles ramme for et videre arbejde.