Skip to content

”Den grafiske plan, transformationskortet, som vi lavede med lighthouse, er den bedste model af sin art, jeg har set. Den er en klar driver for processen. Det giver det visuelle overblik, som er let at kommunikere for ledere og let at forstå for medarbejdere.”

John Bjørn Olsen

Head of Workplace Services i Danske Bank

En fantastisk måde at vise lederskab og gøre strategien levende

Vi stod overfor at skulle realisere vores strategi og samtidig transformere Intern Service fra at være et meget operationelt område til at blive et mere strategisk område i en global organisation. Yderligere var vi i gang med at outsource store dele af det operationelle område. Lederteamet var under etablering, så det var en turbulent proces.

Vi havde brug for en holistisk ramme for planlægningen, der både arbejder med kundeoplevelse, processer, systemer, kompetencer, sourcing, kultur, og ledelse på en koordineret måde på tværs af vores fem meget forskellige teams. Indenfor disse rammer fik vi sammen med lighthouse etableret en plan for hvert område i en ”hands on” tilgang, med deltagelse fra alle ledere og centrale aktører.

Den nye globale ledelse, I vores område, er blevet faciliteret af lighthouse gennem workshops med en række øvelser, der tilgår vores vision og strategi fra flere vinkler, hvilket gav god mening.

Igennem forløbet med lightouse har processen skabt værdi på flere planer. Vi har fået en helt ny måde at arbejde på. Det har åbnet vores øjne for nødvendigheden af at allokere rette ressourcer i et strategiforløb for at holde strategien i live, og bruge den som et reelt værktøj til videre eksekvering.

Den grafiske plan, transformationskortet, som vi lavede med lighthouse, er den bedste model af sin art, jeg har set. Den er en klar driver for processen. Det giver det visuelle overblik, som er let at kommunikere for ledere og let at forstå for medarbejdere.

Det har skabt øget samarbejde og forståelse på tværs af landene indenfor hvert funktionsområde for cheferne i deres egne lederteams. Derudover føler medarbejderne sig velinformerede og er positive, når de forstår rejsen og målet, også selvom det kan være en svær proces.

Igennem planlægningsprocessen, hvor vi har vendt vores vision og strategi til operationelle handlingsplaner, har vi nu et langt mere konkret overblik over, hvad vi skal gøre for at nå vores mål og opfylde vores ønsker.

Men planen i sig selv ikke er den vigtigste del af det. Det er, hvad der er i vores hoveder: vores stærke engagement, vores fælles ønske om at udmærke os, vores evne til at kommunikere og vise sandt lederskab – det er det vigtigste resultat af denne proces.