Skip to content

“Gennem en stærk og målrettet facilitering etableres der stort ejerskab hos ledere og medarbejdere”

erik-helmer-pedersen_c4

Erik Helmer Pedersen
Direktør C4 Foreningen

”Vi står nu med en plan og en proces for året, som løfter os op over de daglige ”gnidninger”.

C4 Foreningen i Hillerød repræsenterer 220 erhvervsvirksomheder lige fra enkeltmandsforetagender til de større Foss, Novo Nordisk og Biogen Idec. Vi arbejder for at skabe samarbejde og synergi mellem Hillerøds erhvervsliv, handel, turisme, kulturliv, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner.

Lighthouse har faciliteret en proces, hvor vi har skabt en prioriteret handlingsplan med udgangspunkt i en nærmere beskrevet vision med et klart mål og fokusområder, der går på tværs af interesserne i C4 Foreningens fire ”søjler” (handel, erhverv, uddannelse og turisme/idræt/kultur).

Med en fælles indsats opnår vi mere for alle vores ”kunder” i Hillerød. Jeg har allerede set resultaterne i en stor fælles satsning på tværs af medlemsgrupperne,” udtaler Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 Foreningen.

”Jeg har fået et værktøj, så jeg bestyrelsesmøderne bliver styret mere effektivt samtidig med, at der gives plads til dialog om indhold og politik. Nu hvor vi har en plan og en vision at kommunikere ud fra, er der skabt grundlag for et bredere fællesskab og en mere åben dialog.”

Der er rige muligheder for at understøtte vækst- og innovationsmålene for Danmark. Ofte står ledere og organisationer med udfordringen omkring at skabe en sund balance mellem den daglige drift og nye vækstskabende initiativer. Lighthouse støtter ledere og organisationer i at skabe helhedsperspektiv og omsætte virksomhederes visioner og tanker om forandring til konkrete og operationelle handlingsplaner.

Når vi sammen tydeligt kan overskue planer og aktiviteter samt konsekvenserne heraf, er det langt nemmere at byde ind og se sin egen rolle. Med en sammenhængende, visuel og kommunikativ handlingsplanen foran sig, kan alle følge med i aktiviteterne og dermed være i stand til at være ambassadører for visionen og realiseringen af denne. Det giver en positiv, selvforstærkende effekt.