Skip to content

”Det værktøj lighthouse viste os, til at skabe et change lead netværk, har hjulpet rigtig meget. Det har givet god inspiration fremadrettet til at bruge interne netværk for at sikre change.”

Nordic Digital Officer Philippe Bertrand Morin

Ny måde at opbygge tværorganisatorisk ejerskab gennem changelead network

 

Lighthouse var samarbejdspartner til CAP i ”DigitAL projektet” som havde tre digitale initiativer:
• Udvide kundeinvolvering – via digital interaktion (portal)
• Mobilitet – sikre nye værktøjer til at understøtte kundens handlinger (e.g. selvbetjening)
• Data – få bedre kunde indsigter til brug for marketing og i salgsprocessen.

Lighthouse stod for change management delen med fokus på at evaluere, forbedre og bygge proces til forandringsparathed hos Air Liquide i de fire nordiske lande. Lighthouse kom ind i anden fase (Wave 3) af projektet og vi fik med det samme et godt indtryk af dem. Lighthouse kom med en blødere tilgang, en tydelig tung erfaring og nogle konkrete værktøjer – det kunne vi mærke fra starten.

Vi skulle ud med nye digitale muligheder til glæde for vores kunder og skulle samtidig sikre, at værktøjerne blev velimplementeret og godt modtaget internt i organisationen – det var den største udfordring. Så opgaven var at få forventningen og rammerne på plads, som kunne sikre god implementering af de nye værktøjer i organisationen, herunder sikre en plan for træningsforløbet. Derudover ville vi gerne have en ide om change impact, og hvor vi står mht. change tankegangen i Air Liquide generelt.

Processen med lighthouse har kørt fra august 2015 her til 1. maj i år 2016, hvor vi selv afslutter de fleste dele af ”DigitAL projektet” internt midt i juli. I forløbet med lighthouse har vi haft 3-4 forskellige workshops. Nogle af dem med change lead network, nogle med interne stakeholdere samt med projektteamet.
Hele processen har været positivt modtaget af de forskellige grupper. For det første var lighthouse ret gode til at skabe relationer på flere niveauer og mobilisere teamene. De kom hurtigt i kontakt med ”trusted advisors”, og det er vigtigt at kunne. Lighthouse har en meget dygtig menneskelig evne. Derudover var de hurtige til at opbygge et slags netværk, eksempelvis med Mærsk. Vi mødtes med folk fra Mærsk som lighthouse havde arbejdet med, og de fortalte om deres erfaringer. Det var rigtig interessant og godt at høre det fra en anden virksomhed i lignende situation.

Undervejs i projektet kom der nogle interessante resultater gennem en ”readyness survey” lighthouse satte i værk. Vi lærte at informationen om projektet ikke var dyb og bred nok ude i organisationen. Vi fik “the true facts” i surveyen. Vi mente, at vi havde kommunikeret både til ledelse og medarbejdere om projektet, men vi kunne se fra survey- resultaterne, at det ikke nåede ud til alle afdelinger og medarbejdere.

Ved blandt andet at skabe et ”change lead netværk” har det hjulpet meget – rigtig meget. Det har været en god inspiration for os fremadrettet at bruge den slags interne netværk til at sikre change. Lighthouse har været ret dygtige til at skabe og aktivere det, hvilket har været brugbart. Vi kan mærke, at change leads har haft en betydning ved at give information dybere ned og længere ind i organisationen. Den tværgående kommunikation har samtidig skabt større ejerskab. Change leads siger selv, det er godt, og at de føler sig involverede. Det er vigtigt i en travl hverdag, som vi har i den slags projekter, at have en god support og nogle gode partnere, som hjælper hinanden.

Det har givet en generel højere ”change readiness” i organisationen, og vi er særligt glade for al det engagement, det har skabt i hele organisationen hos medarbejderne.

Vi fortsætter nu med vores ”product owners” i deres netværk med at skabe spørgsmål, svar, og feedback. Netværket bliver også involveret i testfasen. De er meget engagerede – det er rigtig godt.

Det er også blevet tydeligt for os i processen, hvor stor betydning topledelsens fokus har på de enkelte projekter – at jo større fokus på det enkelte forandringsprojekt jo bedre resultatet og værdi for virksomheden.

Overordnet har det været en øjenåbner for mig, den mere menneskelige side i change management, som lighthouse arbejder med. Hvor vigtigt området er og hvor vigtig en del det er i projektet og hvor stor vægten bør være.